KLASA: UP/I-460-02/18-01/253
URBROJ: 513-07-21-01/18-3

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) Žiga-Žaga d.o.o.,  Čehovec 81, Prelog donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Čisto međimursko“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Čisto međimursko“ je društvo s ograničenom odgovornošću  iz Čehovca 81, Prelog OIB: 51743879076.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe proizvoda vlasnika OPG-ova i tvrtki Međimurske županije.
Članak 2.

Nagradna igra održava se na sam dan događanja „Čisto međimursko“ u subotu, 21.4.2018. godine na Trgu bana Josipa Jelačića.

Članak 3.

            Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na panou postavljenom uz glavnu pozornicu događanja.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani koji se u subotu, 21.4. nađu na događanju „Čisto međimursko“ Trg bana Josipa Jelačića od 9 do 13:00 sati i ispune kupon, te ga ubace u kutiju s oznakom „Čisto međimursko“. Na kuponu je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i telefon.

 

Članak 5.

            Fond nagrada sastoji se od:

 1. TERME SVETI MARTIN – vikend za dvoje u hotelu Spa Golfer – polupansion 1.800,00 kn
 2. Just Zvonko – OPG ZVONKO JUST, VULARIJA  - BUČINO ULJE 100,00 KN
 3. Đura Zlatko – OPG ZLATKO ĐURA, STRAHONINEC – BUČINO ULJE 100,00 KN
 4. Zadravec Jasminka – OPG ZADRAVEC JASMINKA  – SIR – 50,00 KN
 5. Novak Mladen/Petar – PP MLADEN NOVAK, PRELOG –  SIR 50,00 KN
 6. Čekunec Rajka - OPG ČEKUNEC, NEDELIŠĆE –  DŽEM 40,00 KN
 7. OPG SARAČ – SOK OD BOBIČASTOG VOĆA 50,00 KN
 8. TKALEC – BUČINO ULJE – 100,00 KN
 9. Udruga Hortus Croatiae – 4x ulaznice za Urbanovo 400,00 KN,  4 butelje Pušipela 200,00 KN
 10. Good spirit d.o.o. - Golfer – liker kadulja/limun 100,00 KN
 11. LD brewery - 3 x sixpack Međimurski lepi dečki piva 200,00 KN
 12. Vajda d.d. – meso s tiblice 120,00 KN
 13. Vesna Branilović – JASTUK OD HELJDE 100,00 KN

 

Ukupan fond nagrada: 3.410 kn

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Članak 6.

Javno izvlačenje nagrada održat će se na sam dan događanja „Čisto međimursko“ (subota, 21.4.) za vrijeme trajanja glazbenog programa u dva dijela. U prvom dijelu u 12 sati izvući će se nagrade od rednog broja 13. do rednog broja 7. U drugom dijelu u 13 sati glazbenog programa izvući će se nagrade od rednog broja 6 do rednog broja 1.  Nagrade će biti izvučene između svih ubačenih kupona u kutiji.
Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:
1. Sara Šipicki
2. Mirko Švenda Žiga
3. Slavica Šipicki

koje imenuje organizator. O toku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

 

Članak 7.

            Dobitnici svoje nagrade odmah podižu u prostoru pagode organizatora na Trgu Josipa bana Jelačića uz predočenje osobne iskaznice.

Članak 8.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 9.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem interneta.

Članak 10.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu postavljena na panou na sam dan događanja uz pozornicu.

 

Članak 11.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.

            U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Direktor Žiga-Žaga d.o.o.
Mirko Švenda Žiga